هاست مخصوص ربات تلگرام

فضا نامحدود
100% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
رم اختصاصی 256 مگابایت
12% Complete
پردازنده اختصاصی 50 درصد
58% Complete
کنترل پنل دایرکت ادمین
100% Complete
پشتیبانی از ssl بدون نیاز به آیپی اختصاصی
100% Complete
وب سرور Apache
100% Complete
پشتیبانی از همه نسخه های php قابلیت انتخاب کاربر
100% Complete
هاست ربات 1 قیمت 12,000/mo
سفارش دهید
رم اختصاصی 512 مگابایت
25% Complete
پردازنده اختصاصی 60 درصد
70% Complete
کنترل پنل دایرکت ادمین
100% Complete
هاست ربات 2 قیمت 19,500/mo
سفارش دهید
فضا نامحدود
100% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
رم اختصاصی 1024 مگابایت
50% Complete
پردازنده اختصاصی 60 درصد
70% Complete
کنترل پنل دایرکت ادمین
100% Complete
هاست ربات 3 قیمت 25,000/mo
سفارش دهید
فضا نامحدود
100% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
رم اختصاصی 2048 مگابایت
100% Complete
پردازنده اختصاصی 85 درصد
100% Complete
کنترل پنل دایرکت ادمین
100% Complete
هاست ربات 4 قیمت 30,000/mo
سفارش دهید