هاست ایران (سی پنل)

هاست سی پنل ایران 128 مگابایت
 • 128 مگابایت (ssd)
  فضای میزبانی
 • 10 گیگابایت
  ترافیک ماهانه
 • 5 عدد
  ساب دامنه
 • 2 عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  اکانت دیتابیس
 • Cpanel - Last Version
  کنترل پنل
 • Litespeed
  وب سرور
 • CloudLinux
  سیستم عامل
 • 5.4 - 5.5 - 5.6 - 7.0
  نسخه php
 • پارس انلاین
  دیتاسنتر
هاست سی پنل ایران 256 مگابایت
 • 256 مگابایت (ssd)
  فضای میزبانی
 • 15 گیگابایت
  ترافیک ماهانه
 • 5 عدد
  ساب دامنه
 • 2 عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  اکانت دیتابیس
 • Cpanel - Last Version
  کنترل پنل
 • Litespeed
  وب سرور
 • CloudLinux
  سیستم عامل
 • 5.4 - 5.5 - 5.6 - 7.0
  نسخه php
 • پارس انلاین
  دیتاسنتر
هاست سی پنل ایران 512 مگابایت
 • 512 مگابایت (ssd)
  فضای میزبانی
 • 20 گیگابایت
  ترافیک ماهانه
 • 5 عدد
  ساب دامنه
 • 2 عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  اکانت دیتابیس
 • Cpanel - Last Version
  کنترل پنل
 • Litespeed
  وب سرور
 • CloudLinux
  سیستم عامل
 • 5.4 - 5.5 - 5.6 - 7.0
  نسخه php
 • پارس انلاین
  دیتاسنتر
هاست سی پنل ایران 1 گیگابایت
 • 1024 مگابایت (ssd)
  فضای میزبانی
 • 40 گیگابایت
  ترافیک ماهانه
 • 5 عدد
  ساب دامنه
 • 2 عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  اکانت دیتابیس
 • Cpanel - Last Version
  کنترل پنل
 • Litespeed
  وب سرور
 • CloudLinux
  سیستم عامل
 • 5.4 - 5.5 - 5.6 - 7.0
  نسخه php
 • پارس انلاین
  دیتاسنتر
هاست سی پنل ایران 2 گیگابایت
 • 2048 مگابایت (ssd)
  فضای میزبانی
 • 60 گیگابایت
  ترافیک ماهانه
 • 5 عدد
  ساب دامنه
 • 2 عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  اکانت دیتابیس
 • Cpanel - Last Version
  کنترل پنل
 • Litespeed
  وب سرور
 • CloudLinux
  سیستم عامل
 • 5.4 - 5.5 - 5.6 - 7.0
  نسخه php
 • پارس انلاین
  دیتاسنتر
هاست سی پنل ایران 4 گیگابایت
 • 4096 مگابایت (ssd)
  فضای میزبانی
 • 70 گیگابایت
  ترافیک ماهانه
 • 5 عدد
  ساب دامنه
 • 2 عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  اکانت دیتابیس
 • Cpanel - Last Version
  کنترل پنل
 • Litespeed
  وب سرور
 • CloudLinux
  سیستم عامل
 • 5.4 - 5.5 - 5.6 - 7.0
  نسخه php
 • پارس انلاین
  دیتاسنتر
هاست سی پنل ایران 6 گیگابایت
 • 6144 مگابایت (ssd)
  فضای میزبانی
 • 85 گیگابایت
  ترافیک ماهانه
 • 5 عدد
  ساب دامنه
 • 2 عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  اکانت دیتابیس
 • Cpanel - Last Version
  کنترل پنل
 • Litespeed
  وب سرور
 • CloudLinux
  سیستم عامل
 • 5.4 - 5.5 - 5.6 - 7.0
  نسخه php
 • پارس انلاین
  دیتاسنتر
هاست سی پنل ایران 8 گیگابایت
 • 8192 مگابایت (ssd)
  فضای میزبانی
 • 100 گیگابایت
  ترافیک ماهانه
 • 5 عدد
  ساب دامنه
 • 2 عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  اکانت دیتابیس
 • Cpanel - Last Version
  کنترل پنل
 • Litespeed
  وب سرور
 • CloudLinux
  سیستم عامل
 • 5.4 - 5.5 - 5.6 - 7.0
  نسخه php
 • پارس انلاین
  دیتاسنتر