سرور مجازی ایران زیرساخت

IDC VPS Ram 512
 • 512 مگابایت
  حافظه رم
 • 30 گیگابایت
  هارد دیسک
 • 1 گیگاهرتز
  پردازنده
 • 40 گیگابایت
  ترافیک آپلود و دانلود
 • 100 مگابیت - 1 گیگابیت
  پورت شبکه
 • زیرساخت
  دیتاسنتر
IDC VPS Ram 1024 1 موجود است
 • 1 گیگابایت
  حافظه رم
 • 40 گیگابایت
  هارد دیسک
 • 1 گیگاهرتز
  پردازنده
 • 50 گیگابایت
  ترافیک آپلود و دانلود
 • 100 مگابیت - 1 گیگابیت
  پورت شبکه
 • زیرساخت
  دیتاسنتر
IDC VPS Ram 2048
 • 2 گیگابایت
  حافظه رم
 • 60 گیگابایت
  هارد دیسک
 • 2 گیگاهرتز
  پردازنده
 • 100 گیگابایت
  ترافیک آپلود و دانلود
 • 100 مگابیت - 1 گیگابیت
  پورت شبکه
 • زیرساخت
  دیتاسنتر
IDC VPS Ram 3072 1 موجود است
 • 3 گیگابایت
  حافظه رم
 • 100 گیگابایت
  هارد دیسک
 • 2.5 گیگاهرتز
  پردازنده
 • 200 گیگابایت
  ترافیک آپلود و دانلود
 • 100 مگابیت - 1 گیگابیت
  پورت شبکه
 • زیرساخت
  دیتاسنتر
IDC VPS Ram 4096
 • 4 گیگابایت
  حافظه رم
 • 120 گیگابایت
  هارد دیسک
 • 3 گیگاهرتز
  پردازنده
 • 300 گیگابایت
  ترافیک آپلود و دانلود
 • 100 مگابیت - 1 گیگابیت
  پورت شبکه
 • زیرساخت
  دیتاسنتر
IDC VPS Ram 6144
 • 6 گیگابایت
  حافظه رم
 • 250 گیگابایت
  هارد دیسک
 • 4 گیگاهرتز
  پردازنده
 • 400 گیگابایت
  ترافیک آپلود و دانلود
 • 100 مگابیت - 1 گیگابیت
  پورت شبکه
 • زیرساخت
  دیتاسنتر