هاست دایرکت ادمین فرانسه

هاست دایرکت ادمین فرانسه 512 مگابایت
 • 512 مگابایت
  فضای میزبانی
 • نامحدود
  پهنای باند
 • دو عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  MySQL دیتابیس
 • 10 عدد
  اکانت ایمیل
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • آخرین نسخه Litespeed
  وب سرور
 • بله
  سیستم هوشمند انتخاب نسخه php
 • بله
  امکان بک آپ گیری توسط کاربر
 • بله
  بک آپ گیری هفتگی از سرور
 • 99%
  آپتایم
هاست دایرکت ادمین فرانسه 1 گیگابایت
 • 1024 مگابایت
  فضای میزبانی
 • نامحدود
  پهنای باند
 • دو عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  MySQL دیتابیس
 • 10 عدد
  اکانت ایمیل
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • آخرین نسخه Litespeed
  وب سرور
 • بله
  سیستم هوشمند انتخاب نسخه php
 • بله
  امکان بک آپ گیری توسط کاربر
 • بله
  بک آپ گیری هفتگی از سرور
 • 99%
  آپتایم
هاست دایرکت ادمین فرانسه 2 گیگابایت
 • 2048 مگابایت
  فضای میزبانی
 • نامحدود
  پهنای باند
 • دو عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  MySQL دیتابیس
 • 10 عدد
  اکانت ایمیل
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • آخرین نسخه Litespeed
  وب سرور
 • بله
  سیستم هوشمند انتخاب نسخه php
 • بله
  امکان بک آپ گیری توسط کاربر
 • بله
  بک آپ گیری هفتگی از سرور
 • 99%
  آپتایم
هاست دایرکت ادمین فرانسه 4 گیگابایت
 • 4096 مگابایت
  فضای میزبانی
 • نامحدود
  پهنای باند
 • دو عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  MySQL دیتابیس
 • 10 عدد
  اکانت ایمیل
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • آخرین نسخه Litespeed
  وب سرور
 • بله
  سیستم هوشمند انتخاب نسخه php
 • بله
  امکان بک آپ گیری توسط کاربر
 • بله
  بک آپ گیری هفتگی از سرور
 • 99%
  آپتایم
هاست دایرکت ادمین فرانسه نامحدود
 • نامحدود
  فضای میزبانی
 • نامحدود
  پهنای باند
 • دو عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  MySQL دیتابیس
 • 10 عدد
  اکانت ایمیل
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • آخرین نسخه Litespeed
  وب سرور
 • بله
  سیستم هوشمند انتخاب نسخه php
 • بله
  امکان بک آپ گیری توسط کاربر
 • بله
  بک آپ گیری هفتگی از سرور
 • 99%
  آپتایم