سرور مخصوص ربات تلگرام

سرور مخصوص ربات 1


سرعت بالا

پینگ مناسب

پشتیبانی 24 ساعته

آپتایم بالا و بدون قطعی


مخصوص ضد اسپم


 • 1 گیگابایت
  رم اختصاصی
 • (1 الی 3 هسته بر اساس مصرف)
  پردازنده اختصاصی
 • 30 گیگابایت
  هارد اختصاصی
 • اوبونتو ( درخواستی )
  سیستم عامل
سرور مخصوص ربات 2


سرعت بالا

پینگ مناسب

پشتیبانی 24 ساعته

آپتایم بالا و بدون قطعی


مخصوص ضد اسپم


 • 2 گیگابایت
  رم اختصاصی
 • (1 الی 3 هسته بر اساس مصرف)
  پردازنده اختصاصی
 • 40 گیگابایت
  هارد اختصاصی
 • اوبونتو ( درخواستی )
  سیستم عامل
سرور مخصوص ربات 3


سرعت بالا

پینگ مناسب

پشتیبانی 24 ساعته

آپتایم بالا و بدون قطعی


مخصوص ضد اسپم


 • 4 گیگابایت
  رم اختصاصی
 • (2 الی 5 هسته بر اساس مصرف)
  پردازنده اختصاصی
 • 50 گیگابایت
  هارد اختصاصی
 • اوبونتو ( درخواستی )
  سیستم عامل
سرور مخصوص ربات 4


سرعت بالا

پینگ مناسب

پشتیبانی 24 ساعته

آپتایم بالا و بدون قطعی


مخصوص ضد اسپم


 • 6 گیگابایت
  رم اختصاصی
 • (3 الی 4 هسته بر اساس مصرف)
  پردازنده اختصاصی
 • 60 گیگابایت
  هارد اختصاصی
 • اوبونتو ( درخواستی )
  سیستم عامل
سرور مخصوص ربات 5


سرعت بالا

پینگ مناسب

پشتیبانی 24 ساعته

آپتایم بالا و بدون قطعی


مخصوص ضد اسپم


 • 8 گیگابایت
  رم اختصاصی
 • (3 الی 6 هسته بر اساس مصرف)
  پردازنده اختصاصی
 • 80 گیگابایت
  هارد اختصاصی
 • اوبونتو ( درخواستی )
  سیستم عامل