فروش سرور های کانتر

گیم سرور کانتر سورس Aim-Awp


دارای ده ها پلاگین جالب دیگر

 • رایگان
  لباس ادمینی
 • نامحدود
  اکانت ادمینی
 • 24 نفر
  ظرفیت سرور
 • red ; "> سرور ها با ساپورت تعداد کمتر و بیشتر نیز موجود است برای اطلاع تیکت ارسال کنید
  27,000تومان
  ماهانه
سفارش دهید
گیم سرور کانتر سورس Allmode


دارای ده ها پلاگین جالب دیگر

 • رایگان
  لباس ادمینی
 • نامحدود
  اکانت ادمینی
 • 24 نفر
  ظرفیت سرور
 • red ; "> سرور ها با ساپورت تعداد کمتر و بیشتر نیز موجود است برای اطلاع تیکت ارسال کنید
  35,000تومان
  ماهانه
سفارش دهید
گیم سرور کانتر سورس فان


دارای ده ها پلاگین جالب دیگر

 • رایگان
  لباس ادمینی
 • نامحدود
  اکانت ادمینی
 • 24 نفر
  ظرفیت سرور
 • red ; "> سرور ها با ساپورت تعداد کمتر و بیشتر نیز موجود است برای اطلاع تیکت ارسال کنید
  29,000تومان
  ماهانه
سفارش دهید
گیم سرور کانتر سورس پابلیک مچ


دارای ده ها پلاگین جالب دیگر

 • رایگان
  لباس ادمینی
 • نامحدود
  اکانت ادمینی
 • 24 نفر
  ظرفیت سرور
 • red ; "> سرور ها با ساپورت تعداد کمتر و بیشتر نیز موجود است برای اطلاع تیکت ارسال کنید
  29,000تومان
  ماهانه
سفارش دهید
گیم سرور کانتر 1.6 Counter-Strike / Aim-Awp-Knife Server

منوی sXe برای فول ادمین .
Fast Screen برای تمام ادمین ها .
پلاگین کلاه ادمینی .
پلاگین چت رنگی ادمین ها .
پلاگین چتر .
همراه با پلاگین دانلود سریع Map , Model و ...

 • 32 اسلات تعداد نفرات
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت مدیریت سرور
 • امکانات رایگان
گیم سرور کانتر 1.6 Counter-Strike / GunGame Server

منوی sXe برای فول ادمین .
Fast Screen برای تمام ادمین ها .
پلاگین viP .
پلاگین کلاه ادمینی .
پلاگین چت رنگی ادمین ها .
همراه با پلاگین دانلود سریع Map , Model و ...

 • 32 اسلات تعداد نفرات
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت مدیریت سرور
 • امکانات رایگان
گیم سرور کانتر 1.6 Counter-Strike / Match Server

منوی sXe برای فول ادمین .
Fast Screen برای تمام ادمین ها .
پلاگین viP .
پلاگین کلاه ادمینی .
پلاگین چت رنگی ادمین ها .
همراه با پلاگین دانلود سریع Map , Model و ...

 • 32 اسلات تعداد نفرات
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت مدیریت سرور
 • امکانات رایگان
گیم سرور کانتر 1.6 Counter-Strike / Public Server

منوی sXe برای فول ادمین .
Fast Screen برای تمام ادمین ها .
پلاگین viP .
پلاگین کلاه ادمینی .
پلاگین چت رنگی ادمین ها .
همراه با پلاگین دانلود سریع Map , Model و ...

 • 32 اسلات تعداد نفرات
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت مدیریت سرور
 • امکانات رایگان