هاست سی پنل

هاست سی پنل 512 مگابایت
 • 512 مگابایت
  فضای میزبانی
 • 10 گیگابایت
  پهنای باند
 • 2 عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  MySQL دیتابیس
 • 10 عدد
  اکانت ایمیل
 • Cpanel / WHM
  کنترل پنل
 • Cloud Linux ( ابری )
  سیستم عامل
 • آخرین نسخه Litespeed
  وب سرور
 • بله
  سیستم هوشمند انتخاب نسخه php
 • بله
  امکان بک آپ گیری توسط کاربر
 • بله
  بک آپ گیری هفتگی از سرور
 • 99%
  آپتایم
هاست سی پنل 1 گیگابایت
 • 1024 مگابایت
  فضای میزبانی
 • 64 گیگابایت
  پهنای باند
 • 2 عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  MySQL دیتابیس
 • 10 عدد
  اکانت ایمیل
 • Cpanel / WHM
  کنترل پنل
 • Cloud Linux ( ابری )
  سیستم عامل
 • آخرین نسخه Litespeed
  وب سرور
 • بله
  سیستم هوشمند انتخاب نسخه php
 • بله
  امکان بک آپ گیری توسط کاربر
 • بله
  بک آپ گیری هفتگی از سرور
 • 99%
  آپتایم
هاست سی پنل 2 گیگابایت
 • 2048 مگابایت
  فضای میزبانی
 • 96 گیگابایت
  پهنای باند
 • 2 عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  MySQL دیتابیس
 • 10 عدد
  اکانت ایمیل
 • Cpanel / WHM
  کنترل پنل
 • Cloud Linux ( ابری )
  سیستم عامل
 • آخرین نسخه Litespeed
  وب سرور
 • بله
  سیستم هوشمند انتخاب نسخه php
 • بله
  امکان بک آپ گیری توسط کاربر
 • بله
  بک آپ گیری هفتگی از سرور
 • 99%
  آپتایم
هاست سی پنل 4 گیگابایت
 • 4096 مگابایت
  فضای میزبانی
 • 128 گیگابایت
  پهنای باند
 • 2 عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  MySQL دیتابیس
 • 10 عدد
  اکانت ایمیل
 • Cpanel / WHM
  کنترل پنل
 • Cloud Linux ( ابری )
  سیستم عامل
 • آخرین نسخه Litespeed
  وب سرور
 • بله
  سیستم هوشمند انتخاب نسخه php
 • بله
  امکان بک آپ گیری توسط کاربر
 • بله
  بک آپ گیری هفتگی از سرور
 • 99%
  آپتایم
هاست سی پنل نامحدود
 • نامحدود
  فضای میزبانی
 • 256 گیگابایت
  پهنای باند
 • 2 عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  MySQL دیتابیس
 • 10 عدد
  اکانت ایمیل
 • Cpanel / WHM
  کنترل پنل
 • Cloud Linux ( ابری )
  سیستم عامل
 • آخرین نسخه Litespeed
  وب سرور
 • بله
  سیستم هوشمند انتخاب نسخه php
 • بله
  امکان بک آپ گیری توسط کاربر
 • بله
  بک آپ گیری هفتگی از سرور
 • 99%
  آپتایم