هاست دانلود

هاست دانلود دایرکت ادمین 10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 10 عدد
  تعداد اکانت ftp
 • دارد
  دسترسی SSH
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • رد استیشن انگلستان
  موقعیت سرور
هاست دانلود دایرکت ادمین 20 گیگابایت
 • 20 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 15 عدد
  تعداد اکانت ftp
 • دارد
  دسترسی SSH
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • رد استیشن انگلستان
  موقعیت سرور
هاست دانلود دایرکت ادمین 40 گیگابایت
 • 40 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 15 عدد
  تعداد اکانت ftp
 • دارد
  دسترسی SSH
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • رد استیشن انگلستان
  موقعیت سرور
هاست دانلود دایرکت ادمین 60 گیگابایت
 • 60 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 15 عدد
  تعداد اکانت ftp
 • دارد
  دسترسی SSH
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • رد استیشن انگلستان
  موقعیت سرور