نمایندگی هاست دایرکت ادمین (ایران)

ریسلر دایرکت ادمین ایران 5 گیگابایت
 • 5 گیگابایت
  فضای نمایندگی
 • 20 گیگابایت
  پهنای باند
 • 5 عدد
  تعداد اکانت
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • nginx_apache
  وب سرور
 • زیرساخت
  دیتاسنتر
نمایندگی هاست دایرکت ادمین ایران 2 گیابایت
 • 2 گیگابایت
  فضای نمایندگی
 • 10 گیگابایت
  پهنای باند
 • 5 عدد
  تعداد اکانت
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • nginx_apache
  وب سرور
 • ایرن فنی
  دیتاسنتر
ریسلر دایرکت ادمین ایران 10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت
  فضای نمایندگی
 • 40 گیگابایت
  پهنای باند
 • 10 عدد
  تعداد اکانت
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • nginx_apache
  وب سرور
 • زیرساخت
  دیتاسنتر
ریسلر دایرکت ادمین ایران 20 گیگابایت
 • 20 گیگابایت
  فضای نمایندگی
 • 50 گیگابایت
  پهنای باند
 • 30 عدد
  تعداد اکانت
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • nginx_apache
  وب سرور
 • زیرساخت
  دیتاسنتر
ریسلر دایرکت ادمین ایران 30 گیگابایت
 • 30 گیگابایت
  فضای نمایندگی
 • 60 گیگابایت
  پهنای باند
 • 30 عدد
  تعداد اکانت
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • nginx_apache
  وب سرور
 • زیرساخت
  دیتاسنتر
ریسلر دایرکت ادمین ایران 50 گیگابایت
 • 50 گیگابایت
  فضای نمایندگی
 • 70 گیگابایت
  پهنای باند
 • 30 عدد
  تعداد اکانت
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • nginx_apache
  وب سرور
 • زیرساخت
  دیتاسنتر