هاست دایرکت ادمین

هاست دایرکت ادمین 512 مگابایت
 • 512 مگابایت
  فضای میزبانی
 • 10 گیگابایت
  پهنای باند
 • دو عدد
  پارک دامنه
 • 5 عدد
  MySQL دیتابیس
 • 10 عدد
  اکانت ایمیل
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • Cloud Linux ( ابری )
  سیستم عامل
 • آخرین نسخه Litespeed
  وب سرور
 • بله
  سیستم هوشمند انتخاب نسخه php
 • بله
  امکان بک آپ گیری توسط کاربر
 • بله
  بک آپ گیری هفتگی از سرور
 • 99%
  آپتایم
هاست دایرکت ادمین 1 گیگابایت
 • 1024 مگابایت
  فضای میزبانی
 • 30 گیگابایت
  پهنای باند
 • دو عدد
  پارک دامنه
 • 10 عدد
  MySQL دیتابیس
 • 10 عدد
  اکانت ایمیل
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • Cloud Linux ( ابری )
  سیستم عامل
 • آخرین نسخه Litespeed
  وب سرور
 • بله
  سیستم هوشمند انتخاب نسخه php
 • بله
  امکان بک آپ گیری توسط کاربر
 • بله
  بک آپ گیری هفتگی از سرور
 • 99%
  آپتایم
هاست دایرکت ادمین 2 گیگابایت
 • 2048 مگابایت
  فضای میزبانی
 • 50 گیگابایت
  پهنای باند
 • دو عدد
  پارک دامنه
 • 10 عدد
  MySQL دیتابیس
 • 10 عدد
  اکانت ایمیل
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • Cloud Linux ( ابری )
  سیستم عامل
 • آخرین نسخه Litespeed
  وب سرور
 • بله
  سیستم هوشمند انتخاب نسخه php
 • بله
  امکان بک آپ گیری توسط کاربر
 • بله
  بک آپ گیری هفتگی از سرور
 • 99%
  آپتایم
هاست دایرکت ادمین 4 گیگابایت
 • 4096 مگابایت
  فضای میزبانی
 • 50 گیگابایت
  پهنای باند
 • دو عدد
  پارک دامنه
 • 10 عدد
  MySQL دیتابیس
 • 10 عدد
  اکانت ایمیل
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • Cloud Linux ( ابری )
  سیستم عامل
 • آخرین نسخه Litespeed
  وب سرور
 • بله
  سیستم هوشمند انتخاب نسخه php
 • بله
  امکان بک آپ گیری توسط کاربر
 • بله
  بک آپ گیری هفتگی از سرور
 • 99%
  آپتایم
هاست دایرکت ادمین 6 گیگابایت
 • 6144 مگابایت
  فضای میزبانی
 • 100 گیگابایت
  پهنای باند
 • دو عدد
  پارک دامنه
 • 10 عدد
  MySQL دیتابیس
 • 10 عدد
  اکانت ایمیل
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • Cloud Linux ( ابری )
  سیستم عامل
 • آخرین نسخه Litespeed
  وب سرور
 • بله
  سیستم هوشمند انتخاب نسخه php
 • بله
  امکان بک آپ گیری توسط کاربر
 • بله
  بک آپ گیری هفتگی از سرور
 • 99%
  آپتایم
هاست دایرکت ادمین 8 گیگابایت
 • 8192 مگابایت
  فضای میزبانی
 • 150 گیگابایت
  پهنای باند
 • دو عدد
  پارک دامنه
 • 10 عدد
  MySQL دیتابیس
 • 10 عدد
  اکانت ایمیل
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • Cloud Linux ( ابری )
  سیستم عامل
 • آخرین نسخه Litespeed
  وب سرور
 • بله
  سیستم هوشمند انتخاب نسخه php
 • بله
  امکان بک آپ گیری توسط کاربر
 • بله
  بک آپ گیری هفتگی از سرور
 • 99%
  آپتایم
هاست دایرکت ادمین نامحدود
 • نامحدود
  فضای میزبانی
 • 200 گیگابایت
  پهنای باند
 • دو عدد
  پارک دامنه
 • 20 عدد
  MySQL دیتابیس
 • 20 عدد
  اکانت ایمیل
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • Cloud Linux ( ابری )
  سیستم عامل
 • آخرین نسخه Litespeed
  وب سرور
 • بله
  سیستم هوشمند انتخاب نسخه php
 • بله
  امکان بک آپ گیری توسط کاربر
 • بله
  بک آپ گیری هفتگی از سرور
 • 99%
  آپتایم