۶ آذر (۱۳۷۸/۰۹/۰۹) افتتاحیه مرکز داده ایران فنی

با سلام به مناسب افتتاح مرکز داده ایران فنی 50 درصد تخفیف